Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчөөгүй гэж Цэц дүгнэв

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэв.

Хуралдаанаас дээрх заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчөөгүй гэж үзэн 02 дугаар дүгнэлт гаргалаа.

Uncategorized