Иргэд хүний эрхийг хамгаалах талаар Цэцтэй хамтран ажиллахыг чухалд үзэж байна

“Өдрийн сонин” 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн дугаартаа Үндсэн хуулийн цэцийн хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч Ж.Нэргүйтэй Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим асуудлаар хийсэн ярилцлагыг нийтэлжээ.

Асуулт:Өнгөрсөн жил Үндсэн хууль батлагдсаны, Үндсэн хуулийн цэц байгуулагдсаны 30 жилийн боллоо. Энэ 30 жилээ хэрхэн дүгнэж байна вэ?

Хариулт:Ардчилсан төрт улсын тулгуур багана болсон Үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдсан төрийн анхны байгууллагуудын нэг бол Үндсэн хуулийн цэц юм.

Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчөөгүй гэж Цэц дүгнэв

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэв.

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (цэц) хянах эсэх асуудал

Доктор, профессор Ц.Сарантуяагийн “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (Цэц) хянах эсэх асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг легалдата мэдээллийн сангаас унших боломжтой боллоо.

Агуулгын хураангуй:
1.Үндсэн хууль тогтоогч ба хууль тогтоогч
2.Үндсэн хууль тогтоогч нь хууль тогтоогчоос дээгүүрт тооцогдох эрх мэдэл
3.Нэмэлт, өөрчлөлт Үндсэн хуулийн нэгэн адил үйлчлэх асуудалд …